dział odwiedzono 3596 razy
 

UKŁAD  AUTOTESTU  DO  MODUŁÓW  GWARANTOWANEGO ZASILANIA  ŚWIETLÓWEK  
TYPU  EPS - 008

 

     Firma ELECTRONIC POWER SYSTEMS oddaje do dyspozycji projektantów, oraz producentów opraw gwarantowanego zasilania nowy, uniwersalny układ umoż-liwiający automatyczną,  pełną i funkcjonalną kontrolę ich zdolności do pracy w trybie awaryjnym.

 

Układ znamienny jest tym, że:

 • w cyklu 7-dniowym wymusza pracę w trybie awaryjnym przez czas około 10sek. Umożliwia to sprawdzenie, czy oprawa jest w stanie w przypadku zaniku zasilania sieciowego podtrzymać swoją pracę. Negatywny wynik testu jest sygnalizowany migającą czerwoną diodą LED
 • co 6-mcy przełącza on pracę lampy na zasilanie z baterii i umożliwia jej wyładowanie aż do dopuszczalnego minimalnego poziomu napięcia baterii. Minimalizuje w ten sposób występowanie tzw. efektu pamięci w  akumulatorach Ni-Cd.

           

Poniżej przedstawiamy podstawowe własności oferowanego układu:  

           

 1. Parametry techniczno-konstrukcyjne:
  • napięcie zasilania modułu od 2.4V do 18V,
  • cykl autotestu 7dni, czas trwania testu 10sek,
  • rozładowanie kontrolne co 6 miesięcy.
  • wymiary pakietu autotestu 70x30x10mm.
 2. Zastosowanie
  Układ jest wykonany w postaci minipakietu, dołączanego do kontrolowanego modułu za pośrednictwem dolutowanych przewodów. Jest on wykorzystywany do samokontroli  modułów
  • EPS - 007 - pracujących ze świetlówkami o mocy 4W - 38W,
  • EPS - 009 - pracujących ze świetlówkami o mocy 4W - 58W.

   Powyższe układy produkowane są przez nasza firmę.
 3. Sposób podłączenia układu
  Na rysunku pokazano kształt pakietu wraz z elementami i zaznaczonymi wyprowadzonymi przewodami, które podłącza się do testowanego modułu.
drukuj