dział odwiedzono 12842 razy
 

OFERTA PRODUKCYJNA FIRMY NA ROK 2005/2006

ELECTRONIC POWER SYSTEMS sp. z oo

W DZIEDZINIE SYSTEMÓW GWARANTOWANEGO ZASILANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

 

Szanowni Państwo !

 

     Firma nasza od szeregu już lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji profesjonalnych systemów gwarantowanego zasilania tak prądu stałego jak i przemiennego. Oferujemy systemy o mocy od kilkuset W do 30 kW i czasie podtrzymania od 1h do 3h. Systemy produkowane przez nas są znamienne tym, że mając modułową konstrukcję posiadają odporność na pewną grupę pojedynczych uszkodzeń [tak wewnętrznych jak i zewnętrznych], sygnalizują te uszkodzenia, a także dają użytkownikowi niezbędną rezerwę czasową na wykonanie serwisu naprawczego.

     Zestaw modułów kontrolno-pomiarowych zainstalowany w naszym systemie zapewnia ciągły nadzór nad sposobem jego funkcjonowania, a także umożliwia diagnozę powstałych uszkodzeń. Modularna konstrukcja systemu umożliwia wykonanie tak serwisu naprawczego jak i przeglądu okresowego w trakcie jego pracy co powoduje, że proponowane przez nas rozwiązania spełniają wymagania stawiane urządzeniom o tzw. strukturalnie podwyższonej niezawodności pracy.

     Nasze produkty zawierają sprawdzone tak laboratoryjnie, jak i u licznych klientów rozwiązania układowe systemów gwarantowanego zasilania potrzeb własnych tak w zakresie napięć stałych (o mocy wyjściowej do 30-40kW) jak i zmiennych (o mocy do 5-6kW na jednym wyjściu). Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przedstawić wariantowe rozwiązania spełniające postawione wymagania techniczno-eksploatacyjne.

     Swoim partnerom dostarczamy tak moduły - dla samodzielnego budowania urządzeń zasilających, jak i gotowe szafowe systemy potrzeb własnych AC i DC. Kompleksowość oferty ( produkujemy moduły AC/DC, DC/DC, DC/AC, przyłącza prądu zmiennego, bloki kontrolno-pomiarowe), oraz nasze wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu tej klasy problemów dają naszym partnerom - klientom gwarancję kompetencyjności w rozwiązaniu zadań stojących przed nimi.

 

Firma oferuje także szereg modułów do instalowania wraz z baterią w oprawach oświetleniowych do zapewnienia pracy świetlówek w przypadku zaniku zasilania sieciowego.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

ELECTRONIC POWER SYSTEMS sp. z oo

 

 

SYSTEMY SZAFOWE NAPIĘĆ GWARANTOWANYCH

DO ZASILANIA OBIEKTÓW PRZEMYS?OWO-HANDLOWYCH

 

 

 1. SYSTEMY GWARANTOWANEGO NAPIĘCIA STAŁEGO [AC/DC oraz (A+D)C/DC]
  FIRMA oferuje swoim klientom całą gamę rozwiązań systemowych w dziedzinie urządzeń zasilających obiekty przemysłowo-handlowe napięciem gwarantowanym prądu stałego. Urządzenia te są przeznaczone do współpracy z sieciami zasilania pierwotnego typu AC, 1 i 3 fazowymi, które są wyposażone w baterie akumulatorów. Ich cechą charakterystyczną jest to, że mają budowę modułową co czyni, że tak przeglądy serwisowe, jak i wymiany uszkodzonych modułów AC/DC można dokonywać bez odłączania systemu od sieci i od odbiorów.
  1.1. SYSTEMY TYPU AC/DC
  Systemy tej klasy przeznaczone są do zasilania instalacji i urządzeń wymagających dużej niezawodności pracy, np. do zasilania urządzeń zabezpieczających (np. w energetyce) i telekomunikacyjnych, a także urządzeń automatyki przemysłowej i pomiarów. Standardowo produkujemy systemy zasilające prądu stałego(w tym i prostowniki) o mocy do 12kW i napięciach wyjściowych od 12V do 220V. Dla łatwiejszego kontaktowania się z klientami wprowadziliśmy firmowy system oznaczania naszych urządzeń. W ich kodzie pierwsza liczba (przed kropką) oznacza moc prostownika, druga (po kropce) oznacza poziom napięcia znamionowego baterii. Literka „C” na końcu kodu oznacza, że wykonanie systemu jest przystosowane do współpracy z baterią (dotyczy to poziomu napięcia na wyjściu prostowników oraz innych szczegółów konstrukcyjnych). Oferowane przez nas systemy są wyposażone w kontrolę pracy i sygnalizację stanów awaryjnych (stykową i optyczną-LED-y):
  -
  poprawności pracy modułów prostowniczych,
  - ciągłości przewodzenia w gałęzi baterii,
  - obniżki rezystancji upływności biegunów baterii poniżej wymaganego
    poziomu.


  Oto wykaz standardowych wykonań systemów gwarantowanego zasilania prądu stałego, przystosowanych do współpracy z bateriami akumulatorów:

      a. UB=220VDC

          EPS-12000.220C
          EPS- 9000.220C
          EPS- 6000.220C
          EPS- 3000.220C

      b. UB=110VDC

          EPS-12000.110C

          EPS- 9000.110C

          EPS- 6000.110C

          EPS- 3000.110C

      c. UB=48VDC

          EPS-6000.48.C

          EPS-4500.48.C

          EPS-3000.48.C

          EPS-2000.48.C

          EPS-1500.48.C

          EPS-1000.48.C

      d. UB=24VDC

          EPS-2700.24.C

          EPS-1800.24.C

          EPS-1350.24.C

          EPS- 900.24.C

          EPS- 450.24.C

       Elementy tych systemów – moduły prostowników i kontrolerów są instalowane w kasetach 6U/220mm, za pośrednictwem złącz H15. Systemy jednokasetowe dostarczamy w postaci zestawu do zamocowania w szafie, lub w postaci gotowej do powieszenia na ścianie, lub tablicy. Realizujemy też kompletne systemy szafowe, wielokasetowe, z zabezpieczeniem od strony sieci, z zabezpieczeniami baterii, kontrolerami baterii i poziomu izolacji linii prądu stałego, z szafami na akumulatory. Dostarczamy także systemy wraz z baterią i uruchomieniem. Zapewniamy okresowy serwis wraz z pomiarami pojemności baterii.

  1.2.SYSTEMY KASETOWE i SZAFOWE TYPU [ A+D ]C/DC
      
  Systemy tej klasy to rozwiązania specjalistyczne, które współpracują od strony wejścia ze źródłami pierwotnymi energii prądu zmiennego AC ( zasilane są z sieci 1 lub 3-fazowej) i z sieci prądu stałego DC (z baterii systemu o wyższym poziomie niezawodności np. 220VDC, 110VDC, 48VDC, 24VDC, 12VDC). Napięcia wyjściowe takich systemów mogą być na poziomie 48Vdc, 24Vdc, 12Vdc, 6Vdc. W wyjątkowych przypadkach, gdy od systemu zasilania wymaga się wysokiej niezawodności, na ich wyjściu może być zainstalowana dodatkowa bateria.

 2. SYSTEMY GWARANTOWANEGO NAPIęCIA ZMIENNEGO TYPU AC/AC
      
  Są to przemysłowe systemy zasilania, które w pierwszej swojej części posiadają rozwiązania zaprezentowane w p. 1.1 i 1.2. a na wyjściu zaopatrzone są w jedną, lub kilka przetwornic DC/AC. Można wówczas otrzymać strukturę układu typu ON LINE, lub OFF LINE z tym, że w tym drugim przypadki przetwornice zapewniają przełączanie przy rozpoczynaniu i kończeniu swojej pracy w fazie z napięciem sieciowym. Systemy te w wersji 1-wyjściowej wykonujemy o mocy od 300W do 5-6kW.
 3. SYSTEMY DO ZASILANIA NAPIĘCIEM GWARANTOWANYM PRĄDU STAŁEGO OŚWIETLENIA OBIEKTÓW PRZEMYS?OWO-HANDLOWYCH.
      
  Jest to rozwinięcie koncepcji systemów zasilania gwarantowanego zaprezentowanych w p. 1.1 z przystosowaniem ich do obecnych wymagań dla tej klasy obiektów. Napięcie wyjściowe prądu stałego jest podzielone w szafie na poszczególne wyjścia o mocy do 700W (a w przypadkach uzasadnionych do 1200W) i wyjścia te są kontrolowane w sposób ciągły przez kontrolery KL-01. W procesie ich produkcji kontrolery te są wyregulowane na moc znamionową danego wyjścia i sygnalizują awarię, gdy obniży się pobierana moc poniżej dopuszczalnego poziomu (wynikającego z odpowiednich przepisów).

 

UWAGI KOŃCOWE

     Urządzenia tego typu są złożone i wiele końcowych rozwiązań jest rezultatem szczegółowych rozmów i uzgodnień konstruktorów z klientami. Zatem w przypadku pojawienia się potrzeby na urządzenie takiego typu, zachęcamy do przedyskutowania z naszymi specjalistami wymaganych własności techniczno-eksploatacyjnych i możliwości realizacyjnych systemu gwarantowanego zasilania.

 

 


(640x480 58.3 KB)
SZAFA 22kW

(480x640 56.2 KB)
SZAFA 1000W

(960x1280 202.2 KB)
SZAFA 4,5Kw
drukuj