dział odwiedzono 3834 razy
 

RODZINA  PRZETWORNIC  DC/DC TYPU  EPS-400.[  ]

 

     Są to przetwornice stabilizowane typu DC/DC 1-wyjściowe, o maksymalnej mocy wyjściowej do 400W, przeznaczone do zasilania prądem stałym profesjonalnych urządzeń elektrycznych,  elektronicznych, baterii akumulatorowych itp. Współpracują z siecią prądu stałego. Pracują w oparciu o impulsowe przetwarzanie energii elektrycznej na częstotliwość ponad 40kHz. Posiadają budowę modułową ,przystosowaną do montażu w kasetach EURO 6U/220mm.

 

 1. Parametry i własności elektryczne :
  • Napięcie zasilania standardowe 220, 110, 48, 24, 12Vdc
   [ +10%, -15% ]
  • Częstotliwość napięcia zasilania                         47Hz  -  63Hz
  • Maksymalny pobór mocy z sieci                          460VA 
  • Maksymalny udar prądu przy załączaniu do sieci    15A
  • Zakłócenia radioelektryczne                               Poziom N
  • Prąd upływu (nieuziemionej obudowy)                  0,75 mA max
  • Czas podtrzymania dla warunków nominalnych - minimum    20 ms
  • Częstotliwość przetwarzania                              40kHz +/- 20%
  • Sprawność dla warunków nominalnych                 >80%Regulacja napięcia wyjściowego                         ±5%
  • Stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian napięcia w sieci
   (187 do 242V)              < 0,25 %
  • Stabilizacja napięcia wyjściowego od zmian prądów obciążeń
   od 0 -100%                 <1 %
  • Współczynnik temperaturowy napięć                   0,02 %/ 1ºC
  • Tętnienia napięć wyjściowych
   (wartość międzyszczytowa do 30MHz)                < 0.4 % U0
  • Zabezpieczenie nadnapięciowe                         (110-115)%
  • Zabezpieczenie nadprądowe                            (120-130)%
 2. Wytrzymałość elektryczna izolacji
  • Pomiędzy zaciskami sieciowymi a obudową          2100 V=
  • Pomiędzy zaciskami sieciowymi a wyjściowymi     5300 V=
  • Pomiędzy zaciskami wyjściowymi a obudową       500 V=
 3. Dopuszczalne parametry otoczenia
  • Temperatura składowania                          -40ºC do +70ºC
  • Temperatura otoczenia przy obciążeniu znamionowym 0ºC do +50ºC  
  • Wilgotność względna (bez kondensacji)       od 10% do 90%
  • Ciśnienie atmosferyczne                           84kPa - 106kPa
  • Nasłonecznienie niedopuszczalne           
  • Wibracje sinusoidalne                               amplituda do 0,15mm
  • częstotl.  10Hz-55Hz
 4. Standardowe wykonania jednowyjściowe
  EPS - [1].400.[2]
  [1]  wskazuje znamionowy poziom napięcia wejściowego 220, 110, 48, 24, 12 Vdc
  [2]  poziom znamionowego napięcia wyjściowego, przy czym:
        EPS-[  ].400.12    -zapewnia parametry wyjściowe 12V/12A
        EPS-[  ].400.24    -zapewnia parametry wyjściowe 24V/12A
        EPS-[  ].400.48    -zapewnia parametry wyjściowe 48V/6A

  Jeżeli zasilacz ma być zastosowany do ładowania baterii akumulatorowej w oznaczeniu po ostatniej cyfrze należy napisać literę C. Wówczas producent zapewnia poziom napięcia wyjściowego odpowiadający wymaganiom stawianym przez jeden, 2 lub 4 akumulatory.
 5. Parametry mechaniczne
  • masa  2.6 kg
  • Wymiary obudowy       moduł 6U/14T/220mm
  • wyprowadzenie zacisków wyjściowych na łączówkę H15 :
   32   -    PE
   30   -    -U
   28   -    styk przekaźnika 5k1
   26   -   
   24   -    styk przekaźnika 8k1
   22   -   +U
   20   -   styk przekaźnika 4k1
   18   -   wejście ON
   16   -   styk przekaźnika 1k1
   14   -   regulacja napięcia wyjściowego
   12   -   ( +220 V DC )
   10   -   ( +110 V DC )
   8   -   ( +48 V DC )
   6   -   ( +12 V DC, lub +24V DC )
   4   -   ( -U0 )

 

Poniżej pokazany jest zestaw przetwornic oraz wygląd płyty czołowej modułu.

 


(480x640 51.9 KB)
zestaw przetwornic
  
drukuj